Sử dụng dịch vụ rút gọn URL để rút ngắn URL dài của bạn!

Tổng số links:

^_^

Số lần ghé thăm:

^_^

Link ngẫu nhiên: mCatbui.Net

Có gì mới?

Chào mừng bạn đến MCATBUI ! Bạn hay chia sẻ dài URL của bạn bè của bạn? Bạn có muốn liên kết ngắn hơn mà một người bạn mà không có anh có bất kỳ ý tưởng về liên kết mà bạn đang đề cập đến ông? Sau đó, bạn đã đến đúng nơi! Nhập bất kỳ URL trong lĩnh vực trên, và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một URL mee.la ngắn và độc đáo mà bạn có thể chia sẻ. Đã qua rồi những ngày mà bạn cần phải gửi email cho người liên kết dài phức tạp, bạn có thể chỉ MCATBUI nó và nói cho họ biết liên kết đơn giản mà dễ nhớ.

Các liên kết được truy cập gần đây

Các liên kết được tạo gần đây

CLOSE [X]